วิธีดูยางรถยนต์ | z9car

 z9car รถมือสอง

วิธีดูยางรถยนต์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 อ่าน 977 ครั้ง

              อายุ (วันผลิต) เป็นเพียงตัวเลข...สำหรับยางรถยนต์ 

 

 
ความปลอดภัยของการขับขี่เป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้การเลือกซื้อยางรถยนต์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากยางคือสิ่งที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนอยู่ตลอดเวลา การยึดเกาะถนน การทนทานต่อความร้อนและแรงเสียดทาน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทาง

           ทว่าหลายคนก็ยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเลือกซื้อยางอยู่ เพราะได้รับฟัง หรือได้อ่านเรื่องราวความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอายุการผลิตของยาง จนทำให้เจ้าของรถในเมืองไทยจำนวนไม่น้อย คำนึงถึงวันผลิตที่ติดอยู่บนแก้มยางหรือ DOT มากจนเกินความจำเป็น เพราะแท้จริงแล้วการเลือกซื้อยางที่ถูกต้อง ควรเลือกซื้อยางที่มีขนาดที่ถูกต้อง เหมาะกับประเภทของรถ การใช้งาน คุณภาพ และควรให้ความใส่ใจการดูแลรักษายาง

          จากการศึกษาและวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ พบว่า แท้จริงแล้ว วันผลิตของยางไม่ได้มีผลกับสมรรถภาพของยางอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะโดยปกติยางที่ผลิตออกมานั้น เมื่อมีการจัดเก็บที่ดีพอ เช่น การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังไม่ได้เริ่มใช้งาน ก็จะสามารถเก็บยางเส้นนั้นๆ ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เสื่อมสภาพ

          กรมทรัพยากรอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ ได้เคยออกเอกสารที่มีข้อความที่ไม่ถูกต้องเมื่อ พ.ศ. 2550ว่ายางที่ผลิตนานกว่าหนึ่งปีอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้ แต่ท้ายที่สุด ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนนี้ก็ได้ลบล้างไปหลังจากกรมคุ้มครองผู้บริโภคของ ประเทศเกาหลีใต้ได้จัดการทดสอบเพื่อพิสูจน์ระดับความปลอดภัยในการใช้ยาง ระหว่างยางใหม่และยางที่ผลิตย้อนหลังไปสามปี (พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2550) ซึ่งด้วยการทดสอบแบบ KSM6750เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและการขับขี่แบบหยุดเป็นระยะได้ ผลลัพธ์ว่าแม้วันที่ผลิตจะแตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพและสมรรถนะของยางเหมือนกันทุกประการ
นอกจากนั้น กรมคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเคยตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพของยางรถที่มีการเติมลมแล้ว (The Pneumatic Tier)” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549โดยระบุว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะที่ยางมีการใช้งาน คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยางเสื่อมสภาพ ยางรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็ว 120ก.ม.ต่อชั่วโมง สามารถทำให้เกิดอุณหภูมิที่หน้ายางสูงขึ้นถึง 75องศาเซลเซียส แต่หากความดันในลมยางน้อยกว่าปกติ (เช่น ยางแบน) ก็จะยิ่งทำให้ความร้อนหน้ายางสูงมากกว่าที่ควรจะเป็นด้วย ดังนั้น อุณหภูมิในโกดังที่จัดเก็บยางรถยนต์ก่อนการใช้งานจริง จึงมีผลต่อคุณภาพของเนื้อยางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดสีเมื่อนำยางไปใช้ในการขับขี่จริง เพราะโดยทั่วไปนั้น ยางที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3ปีก่อนการใช้งานจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาจากคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

             อีกตัวอย่างหนึ่งได้จากการทดสอบของประเทศในฝั่งยุโรป โดยองค์กร ADAC ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้พิสูจน์เรื่องสมรรถนะของยางเอาไว้ในเดือนมิถุนายน 2553โดยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพยางรถยนต์ที่ผลิตใน พ.ศ. 2550และ พ.ศ. 2547สำหรับการขับขี่ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งผลการทดสอบก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ยางที่ผลิตใหม่จะมีสมรรถนะเหนือกว่ายางที่ผลิตมานานกว่า

             ขณะเดียวกัน ทางประเทศไทยเอง ก็มีหน่วยงานภาควิชาการที่ได้ทำการทดสอบในลักษณะเดียวกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ TUV Rheinland Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ทดสอบและให้การรับรองคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์และ สินค้าของบริษัทชั้นนำทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนี    ทำการทดสอบเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่า ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนั้น สมรรถนะของยางที่ผลิตใหม่กับยางที่ผลิตมานานกว่าจะมีความแตกต่างกันในด้าน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือไม่  จึงได้นำยางรถยนต์ที่มีวันผลิตต่างกันหนึ่งปี ไปทดสอบการใช้งาน โดยการขับขี่ด้วยความเร็วสูงที่ 230กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องนาน 60นาที   ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังมีความสามารถในการบรรทุกหนักและวิ่งเป็นระยะทางไกลตลอดจนความแข็ง แรงของหน้ายางและโครงสร้างยางไม่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่วันผลิตยางนั้นห่างกันถึงหนึ่งปี

          นอกจากนั้น  TUV Rheinland Group Ltd. ยังได้ทำการทดสอบว่า วันที่ของการผลิตที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อสมรรถนะของยางในด้านความสามารถในการเกาะถนน การควบคุมการขับขี่และการเบรคของยางหรือไม่ โดย TUV Rheinland Group Ltd ได้ทำการทดสอบระยะการเบรคที่ความเร็ว 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งหยุดนิ่ง ผลการทดสอบพบว่ายางที่มีวันที่ของการผลิตแตกต่างกัน มีความสามารถในการเกาะถนน การควบคุมการขับขี่ และการเบรคใกล้เคียงกันมาก จนแทบจะไม่มีความแตกต่าง

           นายชูเดช ดีประเสริฐกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ยางที่มีวันที่การผลิตต่างกันสองถึงสามปีจะให้สมรรถนะและประสบการณ์การขับ ขี่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเก็บรักษายางในร้านด้วยว่ามีการควบคุมอุณหภูมิและความ ชื้นที่เหมาะสม รวมทั้งไม่โดนแดด เพราะอาจจะทำให้หน้ายางมีความยืดหยุ่นน้อยลงและแข็งขึ้น  ดังนั้น การเลือกซื้อยางในร้านที่เชื่อถือได้จึงมีความสำคัญ แทนที่จะคำนึงเรื่องวันเดือนปีที่ผลิตเป็นหลัก”

           “ส่วนความเชื่อที่ว่ายางรุ่นเดียวกันถ้ายิ่งผลิตใหม่ที่สุดก็จะยิ่งทำให้ได้ รับยางที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นและมีวัตถุดิบที่ดีขึ้นก็ไม่ได้รับ การยืนยัน เพราะยางในแต่ละรุ่นนั้นจะมีการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน บางครั้งยางที่ผลิตก่อนอาจจะมีเหนียวของยางมากกว่า ซึ่งทำให้การขับขี่มีสมรรถนะยิ่งขึ้น สำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อยางสำหรับผู้ขับขี่ชาวไทย คือ ต้องเลือกยางที่เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดของล้อ ส่วนวันที่ผลิตนั้นไม่ถือเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อการเสื่อมสภาพของยางแต่ อย่างใด” นายชูเดช กล่าวสรุป

            เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านจะมีวิธีการเลือกซื้อยางที่ถูก ต้องและมอบความปลอดภัยแก่การขับขี่มากที่สุด การเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกหายางที่ใหม่ที่สุดเพื่อใช้งานจะหมด ไป เพราะในวันนี้มีผลพิสูจน์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั่วโลกแล้วว่ายางใหม่ และยางเก่าไม่แตกต่างกัน

           วันนี้ผู้ใช้รถทั่วโลกเริ่มตระหนักแล้วว่า การเลือกซื้อยางต้องเลือกยางที่เหมาะสมกับประเภทใช้งานและความต้องการ รวมทั้งเลือกขนาดของยางที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและสมรรถนะของการขับขี่สูงสุด แล้วคุณล่ะทิ้งความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันผลิตยาง แล้วเลือกยางที่เหมาะสมกับรถและการใช้งานของคุณที่สุดแล้วหรือยัง                                               http://www.z9car.com

ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
จากเต็นท์ จากทางบ้าน
รวมภาพดาราเซ็กซี่ 2013
ดูผลบอลสด/ตารางการแข่ขัน
วิธีขับรถเกียร์กระปุก
วิธีขับรถเกียร์ออโต้
วิธีดูยางรถยนต์
วิธีทำแผนที่googleให้เต็นท์เรา
การเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง
แนวคิดก่อนการติดตั้งเครื่องเสียง
การเลือกซื้อเครื่องเสียงรถยนต์
รวมภาพดาราเซ็กซี่ 2012
การย่อขนาดรูปภาพ
สอนลดไฟล์รูปภาพอับโหลดเร็ว
เครื่องหมายจราจรที่ควรรู้
วิีธีเลือกซื้อรถมือสอง
วิธีการดูแลรักษากระจกรถ
ล้างรถถูกวิธียืดอายุสีได้
วิธีการดูแลรักษารถ
อ่านต่อ...
ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง


ขอขอบคุณ requestradio

จังหวัดยอดนิยม
- กรุงเทพมหานคร
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- ลำปาง
- ลำพูน
- ชลบุรี
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
ค้นหาตามลักษณะรถ
- รถทั้งหมด
- รถเก๋ง
- รถกระบะ
- รถตู้
- รถ SUV
- รถโบราณ
- รถคลาสสิค
- รถมอเตอร์ไซต
- รถแท๊กซี่
- รถตุ๊กตุ๊ก
- รถแทรกเตอร์ tractor
- รถกระป้อ
ค้นหาตามยี่ห้อ
- TOYOTA
- HONDA
- MITSUBISHI
- NISSAN
- BMW
- ISUZU
- ERCEDES-BENZ
- ยี่ห้ออื่น
ค้นหาตามปีรถ
- 2009-2011 
- 2006-2008 
- 2003-2005 
- 2000-2002 
- 1997-1999 
- 1994-1996
- 1991-1993 
- ต่ำกว่า 1990
 
ค้นหาตามราคา
- น้อยกว่า 2 แสน
- 2 - 4 แสน
- 4 - 6 แสน
- 6 - 8 แสน
- 8 แสน - 1 ล้าน
- 1 - 1.5 ล้าน
- 1.5 - 2 ล้าน
- มากกว่า 2 ล้าน
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
สมัครสมาชิกเต็นท์รถ
เจ้าของเต้นท์รถเข้าสู่ระบบ
เว็บเพื่อนบ้าน แลกลิงค์เชิญทางนี้ครับ
 
มีคำถาม ข้อสงสัย สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่
z9car 4 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 69 แยก1-8 แขวงแสมดำ เขนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  Email : admin@z9car.com หมายเลขโทรศัพท์ : 088-9123-569 แฟกซ์ : 0
วัน เวลา ทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 22.00 น. ฝากข้อเสนอแนะหรือติชม ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่